Extra sommar röjning

Extra sommar röjning, samling fotbollsplan kl 10.00

Korv grillning som vanligt.