juli 2018 archive

Jul 31

Grillning på tomten nu tillåten – men var försiktig!

Måndagen den 30 juli kl. 17.00 fattade Länsstyrelsen ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Det är nu tillåtet med grillning på egen tomt, men fortsatt generellt eldningsförbud gäller. Så det är nu OK att grilla på tomten, men vi vädjar om mycket stor försiktighet! Tänk på att det kan bli katastrofala följder om …

Fortsätt läsa »

Jul 28

Ingen slåtter 4 augusti pga brandrisk!

Vi måste tyvärr skjuta fram årets slåtter pga brandrisken. Om man kör röjsåg med metallklinga och kommer åt en sten kan det bildas gnistor. Gnistorna kan ligga och pyra i dygn för att sedan flamma upp. I väderprognosen fram till lördagen den 4 augusti finns små mängder regn, men det är så lite att det …

Fortsätt läsa »

Jul 25

Obs! TOTALT ELDNINGSFÖRBUD!

Idag onsdagen den 25 juli kl. 15.30 beslöt Länsstyrelsen  om utökat eldningsförbud i Stockholms län. Nu råder TOTALT eldningsförbud, och det omfattar också grillning och användande av värmeljus utomhus på även egen tomt. Förbudet gäller tills det upphävs av Länsstyrelsen. För mer information se kommunens hemsida, www.upplands-bro.se och de länkar som finns där. Styrelsen  

Jul 20

Vattnet i norra dricksvattenpumpen…

Provrapport 18236027 klar Märkning Pump 3-1 Nytt vattenprov har tagits,  även denna gång enligt konstens alla regler, från norra pumpen. Vi har nu fått resultatet, och tyvärr är vattnet fortfarande otjänligt p g a för höga halter bly. Det ska alltså inte användas! Styrelsen  undersöker nu eventuella möjligheter att kunna åtgärda problemet, men går inte …

Fortsätt läsa »

Jul 19

Fakturor

Kassören hälsar att det beklagligtvis varit lite problem med utskick av årets fakturor beroende på trasslande server/bredband, och att det KAN tänkas att någon medlem fått två fakturor fast man bara har en tomt.  Betala i så fall bara den ena, det spelar ingen roll vilken av dem, och märk inbetalningen med tomtnummer. Styrelsen

Jul 14

Lyckat holkbyggeri och loppis!

Idag har hela 31 nya fågelholkar byggts här på Alholmen. Det har spikats med frenesi och stor glädje, och holkbyggare i alla åldrar deltog. Alla glada, både holkbyggare och de fåglar som nu får fina nya hem! Även loppis var som vanligt trevligt och lockade mycket folk. Prylar som spelat ut sin roll hos någon …

Fortsätt läsa »

Jul 14

Förberett för holkbygge idag 14 juli!

Förberedelserna för fågelholksbygget idag 14 juli är nu klara, ta med hammare och spik, eller skruvdragare och skruv, och kom till fotbollsplanen kl. 11.00.  Små och stora byggare välkomna! Och kl. 14.00 är det loppis i festkommitténs regi, kom och sälj och köp! Styrelsen  

Jul 13

Sammanfattning av årsmötet

Protokollet  från årsmötet är klart, och kommer läggas ut på hemsidan och sättas upp på anslagstavlorna. Här kommer en sammanfattning: Förvaltningsberättelse,  inklusive resultaträkning, samt balansräkning godkändes. Av överskottet 39 tkr fonderas 10 tkr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Arvodena beslöts vara i samma nivå som år 2017. Verksamhetsplan och årsavgift,  1 050 kr varav 150 kr reduceras för …

Fortsätt läsa »

Jul 07

Holkbygge och Loppis 14 juli!

Kom till fotbollsplanen lördagen den 14 juli! Kl.11.00 bygger vi fågelholkar att sätta upp på Alholmen. Tillsågade byggsatser finns på plats, ta med hammare och spik eller skruvdragare och skruv. Alla välkomna, små som stora! Kl. 14.00 är det sedvanlig loppis i festkommitténs regi, här är tillfället att sälja och köpa! Väl mött! Styrelsen

Jul 01

Styrelsemöte 30 juni 2018

Här kommer en resumé från det styrelsemöte som ägde rum direkt efter årsmötet: Styrelsen konstituerade sig, och består nu av: Ordförande:  Anders Karlsson Kassör: Tomas Reinsson Öfogde: Jan Baldefors Hamnkapten: Hans Thunholm Sekreterare: Ingrid Widebäck Suppleanter: Björn Danell, Anton Lind och Anna Jonasson Anna är ny i styrelsen, övriga utgjorde styrelse även under 2017/18. Styrelsen …

Fortsätt läsa »