mars 2018 archive

Mar 24

Styrelsemöte 18 mars 2018

På årets första styrelsemöte den 18 mars beslöts/diskuterades följande: Dag för årsmötet fastställdes till lördagen den 30 juni. Stadgarna måste revideras utifrån ändrad lagstiftning, och styrelsen har samtidigt gjort andra välbehövliga ändringar. Stadgarna kommer att behandlas/beslutas på stämman. Styrelsen har uppdaterat informationsskriften om Alholmen, den nya versionen fastställdes. En underhållsplan för passbåtsstugan fastställdes. Beslöts att …

Fortsätt läsa »