juli 2017 archive

Jul 29

Sommarröjningen

Tack alla frivilliga som ställde upp på sommar röjet!. Vi var 40 tappra själar som röjde östra ängen och telefonplan allt enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, detta arbete kommer att gynna vår ö då vi kommer att få mer insekter och därmed fler fåglar som vill bo i vår direkta närhet. Totalt pågick röjet i nästan fem …

Fortsätt läsa »

Jul 21

Sommarröjning

  Den 29/7 Sommarröjning, samling på fotbollsplanen kl 10.00 I maj var Skogsstyrelsen på besök och tittade på våra marker, och kom med förslag på olika åtgärder, och det är lite av det vi skall pyssla med den här dagen. Röjning av olika ängar är tanken, det är jättebra om så många som möjligt kan ta med …

Fortsätt läsa »

Jul 19

Årsmötesprotokoll

Här kommer årsmötesprotokollet, originalet är justerat, och kopior finns på anslagstavlorna. När vi scannat in det justerade protokollet så kommer det att läggas upp här inom kort! Ha en fortsatt bra sommar……. Länk: Alholmen AET Årsmöte 2017

Jul 11

Styrelsmöten

Styrelsemöten Den nyvalda styrelsen har haft två styrelsemöten, ett konstituerande direkt efter årsmötet och ett ordinarie den 8 juli. Här kommer en resumé av de beslut etc som sannolikt är av störst intresse för medlemmarna. Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt, och att få en budget i balans under året har högsta prioritet. Styrelsen har …

Fortsätt läsa »

Jul 08

Flytvästar!

Vi vill verkligen tacka alla som har skänkt flytvästar till passbåten, det har kommit in många flytvästar i olika storlekar!! Ett stort tack till er.👍   Nu hoppas vi på samma engagemang till sommar röjningen den 29/7, mer info kommer här på hemsidan inom kort.   Hej alla medlemmar, styrelsen undrar om det finn någon/några …

Fortsätt läsa »

Jul 07

Gräsklippning

  Då gräsklipparen har varit trasig en tid, så kan vi nu meddela att den är åter i bruk! Och så hoppas vi att den håller en bra stund nu. Trevlig sommar, och spela brännboll allt ni orkar nu…..   Styrelsen

Jul 02

Tack

Vi glömde nog en liten detalj på årsmötet, att tacka den avgående styrelsen. Så ett stort tack till er!

Jul 01

Kortfattat från årsmötet idag…

Idag lördagen den 1 juli hölls föreningens årsmöte och totalt 62 av 100 tomter var då representerande. Justerat protokoll kommer att anslås på anslagstavlorna och här på hemsidan. Kortfattat kan dock nämnas att stämman beslöt om höjd avgift enligt styrelsens förslag, samt m h t det bekymmersamma ekonomiska läget även en extra avgift om 300kr …

Fortsätt läsa »

Jul 01

På årsmötet…..

På årsmötet beslutades det om att årsavgiften skulle höjas med 230 kr, samt en extra avgift på 300 kr, Detta för att täcka upp det underskott som uppstått. Då fakturorna var utskrivna i förväg, så blev det en liten hastig ändring i sista stund med bläckpennan, på dom som fick fakturan i handen vid mötet …

Fortsätt läsa »