Nov 25

Passbåten ur drift

Dessvärre är passbåten ur drift eftersom bränslepumpen är trasig. En ny pump är beställd, så till nästa säsong är den säkert i drift igen.

Styrelsen

Nov 09

Höstjakten nu avslutad

Årets rådjursjakt är nu avslutad, under jakten fälldes ett vuxet rådjur.

Styrelsen

 

Nov 05

Isekorna är nu utlagda!

Nu är isekorna på sina platser, och om vi hjälps åt att följa de här enkla reglerna så fungerar allt finfint!

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att ingen annan än just du ska använda dem den dagen, eller den helgen eller… Men det kan du definitivt inte utgå från, isekorna har i själva verket många användare. Det är också en säkerhetsfråga att de finns på var sin sida sundet, man måste ju alltid kunna ta sig över.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du istället hittar på en ny – som du tycker – jättebra plats nära din egen tomt så hittar inte andra användare isekan.

3. Vänd alltid isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snö och regnvatten i den, och nederbörden fryser till is och kan göra isekan helt oanvändbar.

Vi hoppas på en riktigt fin vinter där många medlemmar vill och kan ta sig till vår vintervackra ö!

Styrelsen

 

 

Okt 23

Höstjakt 7-9 november

Årets rådjursjakt sker den 7-9 november, och då med hjälp av lös drivande jakthund.

Styrelsen

Okt 08

4 november sista dag att slänga hushållssopor

I år sker sista tömningen av soptunnorna måndagen den 5 november. Det innebär att årets absolut sista dag för att slänga sopor i soptunnorna är söndagen den 4 november.

Styrelsen

Okt 02

Möte med Brandkåren Attunda och Gräsholmen

I lördags 29 september träffade representanter för Alholmens styrelse representanter för Gräsholmen och Brandkåren Attunda. Det diskuterades hur man ska kunna hjälpas åt om brand uppstår på någon av öarna.

På båda öarna finns brandsprutor, på Gräsholmen finns en ny brandspruta (som de köpt in själva) och på Alholmen finns en gammal som tyvärr visat sig inte fungera. Här måste vi snarast ta ställning till om vi ska investera i en ny, eller om det är möjligt att reparera befintlig och om den i så fall får tillräckligt bra funktionalitet.

Oavsett brandsprutorna påtalade brandkåren att det också behövs brandsläckare. Vi behöver två stycken brandsläckare modell större att ha i brandskjulet på fotbollsplanen. Har någon en sådan som kan doneras, eller kontakter som gör att vi kan köpa till bra pris?

Och vi passar nu på att påminna om alla fastighetsägares skyldighet att ha brandvarnare, och man bör så klart även ha brandsläckare och brandfilt. Det gäller ju oavsett var huset är beläget, men på en ö är det självfallet alldeles extra viktigt!

Vi återkommer med uppdaterade rutiner för vad som gäller vid eventuell brand på ön, hur man larmar och vad som ska göras.

Styrelsen

 

Sep 20

Höströjningen nu på lördag 22 september

Nu på lördag den 22 september är det sedvanlig höströjning.

Eftersom det enligt prognosen ska blåsa mycket kraftigt, 15-16  sekundmeter, på lördag så kan vi definitivt inte elda på röjdagen utan det får göras vid senare tillfälle. Men det funkar ju det med!

Vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta. Du som har motorsåg eller röjsåg med slyklinga och kan tänka dig att använda den i röjningen – ta med den. Det behövs också så klart handredskap som busksaxar och handsågar.

Ön är indelad i fem geografiska röjlag med var sin röjledare. Vi samlas först allihop på fotbollsplanen kl. 10.00, och följer sedan med respektive röjledare till det område där vårt lag ska röja. Vid lunchtid äter vi gemensamt grillkorv som föreningen ordnar, och sedan fortsätter röjningen. Och till sist får vi alla glädjas åt hur fint det blev!

Välkomna,

Styrelsen

Sep 02

Styrelsemöte 1 september 2018

Här är en resumé från gårdagens styrelsemöte:

Konstaterades glädjande att de flesta årsavgifter inkommit i tid. Några fakturor dock i retur pga felaktig adress. Förhoppningsvis lämnar fler godkännande till faktura med e-post så vi slipper detta problem framöver.

Klagomål har inkommit om att lampan vid Norra bryggan inte är tänd, styrelsen kollar upp detta.

Bestämdes att vildsvinsförekomst på ön i första hand anmäls till jaktledaren, och om denne inte nås till ordförande. De är behöriga att besluta om åtgärd och vid behov beställa jägarinsats.

Dansbana, bänkar, bodar, anslagstavlor mm har stort umderhållsbehov. Konstaterades att mindre åtgärder kan utföras 2019, men att dansbanan måste bytas ut vilket är kostsamt och därför behöver vänta till år 2020 (förslag till årsmötet 2019 att få disponera fond).

Bestämdes att nästa styrelsemöte sker efter särskild kallelse och sannolikt efter årsskiftet.

Styrelsen

Aug 27

Hämtning av farligt avfall och grovsopor 8/9

I år är det ett unikt tillfälle att rensa ut farligt avfall som många av oss har stående i bodarna! Styrelsen har nämligen kommit överens med kommunen om att vi detta år får lämna farligt avfall i samband med grovsophämtningen. En kemist kommer att finnas på plats för att emballera det farliga avfallet. Detta är en engångsinsats, passa på!

Alltså, grovsophämtning inklusive hämtning av farligt avfall, sker lördagen den 8 september kl. 10.00-12.00 vid södra bryggan,  Som vanligt svarar du själv för att slänga grovsopor i containern. Ingenting får ställas vid Södra bryggan i förväg.

I år kan vi enligt kommunens direktiv slänga följande:

BRÄNNBART GROVAVFALL: möbler, grovplast, gummi, böcker, tyg, mattor och madrasser, OBS! Inte bygg- eller rivningsavfall eller förpackningar!

EJ BRÄNNBART GROVAVFALL: glas, porslin, WC, handfat och  Gullfiberisolering. OBS! Inte förpackningar!

METALLSKROT: cyklar, badkar, verktyg, elkablar, metallrör, nätstängsel, plåtmöbler och metallstommar.

VITVAROR/ELAVFALL: kyl, frys, tvättmaskin, torkskåp, spisfläkt, köksfläkt, spis, ugn, diskmaskin, hushållsapparater, dator, mobiltelefon, badrumsvågen, batteriladdare och dammsugare.

FARLIGT AVFALL: burkar med färgrester/förstörd färg, olja, ”okänt innehåll”, bekämpningsmedel etc samt s k fritidsbatteriet ( till fyrhjulingar, båtmotorer o dyl)

Styrelsen

Aug 25

Farlig brygga? Hel -eller halvsjunken båt?

Vi behöver måna om säkerheten på ön, inte minst för barn och ungdomar. Alla har ju rätt att vistas på de bryggor som utgår från allmänningen, oavsett om de är någons ”privata” eller en av de allmänna bryggorna. Har bryggan exempelvis murkna plankor kan man trampa igenom, och det kan bli riktigt otäckt.

Likså utgör mer eller mindre sjunkna båtar på föreningens vattenområde en klar risk, både för miljön – riktigt dåligt speciellt om motorn sitter kvar – och för barn och ungdomar som kan lockas till lek där. Och så värst kul att titta på är de inte heller…

Känner du på dig att din brygga inte är helt säker? Har du en båt som mer eller mindre har sjunkit? Snälla, passa på att fixa det nu!

Styrelsen planerar en inventering av dåliga bryggor som utgår från allmänningen, samt hel-och halvsjunkna båtar på föreningens vatten. Om vi nu alla hjälps åt att fixa det som är vårt eget, så kanske det faktiskt inte finns något riskabelt att inventera. Visst vore det toppen, vi håller tummarna för det!

Styrelsen

PS. bilden är en fri bild från nätet, alltså tack och lov inte en båt här på Alholmen.