Aug 11

Ritning till fågelholk

Alholmen AET fägelholk-1

På begäran kommer här, tryck på länken ovan, ritningen till de fågelholkar som snickrades ihop på den gemensamma fågelholkbyggardagen.

Ingångshålets diameter  på 32 mm passar de flest vanliga småfåglar, som talgoxe, blåmes, flugsnappare, entita och svartmes. Sätt gärna nubb eller plåt runt hålet (se till att det inte blir vasst) så att ingen rovgirig typ gnager eller hackar sig in.

Holken  ska inte sitta i soligt söderläge, då blir det för varmt i den.  Det finns speciella skruvar att köpa att sätta upp den med, man kan också använda vanligskruv/spik vilket dock är sämre för trädet.

Lycka till med bygget!

Styrelsen

 

Aug 06

Premiär! Första konstutställningen!

Här är den fina lilla premiärutställningen i vår telefonkiosk, numera kombinerad bok- och filmbibliotek och plats för konstutställningar för våra lokala förmågor.

Utställningen pågår till mitten av augusti. Alla är välkomna att titta och så klart planera för nya egna utställningar!

Det finns redan mycket att läsa på plats. 👍

Styrelsen

Aug 05

Styrelsemöte 5 augusti 2018

Här kommer en resumé från dagens styrelsemöte:

Konfirmerades underhandsbeslut att göra telefonkiosken till kombinerad biblioteks- och konstkiosk. Det finns nu böcker och filmer att låna där, och förberedelser görs för att möjliggöra konstutställning.

Konstaterades att vi ännu inte, trots flera förfrågningar, fått datum från kommunen för årets grovsophämtning.

Brandsprutan har testats, den gick igång men ”dog” sedan. Översyn kommer att göras, och kontakt tas med brandförsvaret. Ett inledande möte har hållits med representanter för Gräsholmens styrelse kring samverkan, bl a kring brand.

Utrustningen i norra dricksvattenpumpen kommer att lyftas upp och undersökas för att se om det finns  blyfogar som kan förklara den höga blyhalten.

Det ligger sjunkna båtar på föreningens vatten, och de utgör fara för miljön och lekande barn. Inventering kommer att göras, och ägarna måste ta bort båtarna.

Det finns även dåliga/farliga bryggor från allmänningen ut i föreningens vatten. Även dessa kommer att inventeras, och måste åtgärdas av ägarna.

Datum för ”slåtter” av Telefonängen m m fastställdes till den 25 augusti.

En telefonkabel ligger på marken efter att ett träd ramlat på den. Styrelsen kontaktar ledningsägaren med krav på snar åtgärd.

Nästa styrelsemöte är den 1 september.

Styrelsen

 

Jul 31

Grillning på tomten nu tillåten – men var försiktig!

Måndagen den 30 juli kl. 17.00 fattade Länsstyrelsen ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Det är nu tillåtet med grillning på egen tomt, men fortsatt generellt eldningsförbud gäller.

Så det är nu OK att grilla på tomten, men vi vädjar om mycket stor försiktighet! Tänk på att det kan bli katastrofala följder om elden kommer lös på vår fina ö.

Styrelsen

Jul 28

Ingen slåtter 4 augusti pga brandrisk!

Vi måste tyvärr skjuta fram årets slåtter pga brandrisken. Om man kör röjsåg med metallklinga och kommer åt en sten kan det bildas gnistor. Gnistorna kan ligga och pyra i dygn för att sedan flamma upp.

I väderprognosen fram till lördagen den 4 augusti finns små mängder regn, men det är så lite att det inte bedöms påverka den extremt höga brandrisk som finns nu.

Vi återkommer med nytt slåtterdatum när väderförhållandena så medger. Och kom ihåg att respektera det totala eldningsförbudet, och att undvika verkligen allt som kan orsaka brand på vår vackra ö!

Styrelsen

 

Jul 25

Obs! TOTALT ELDNINGSFÖRBUD!

Idag onsdagen den 25 juli kl. 15.30 beslöt Länsstyrelsen  om utökat eldningsförbud i Stockholms län. Nu råder TOTALT eldningsförbud, och det omfattar också grillning och användande av värmeljus utomhus på även egen tomt. Förbudet gäller tills det upphävs av Länsstyrelsen.

För mer information se kommunens hemsida, www.upplands-bro.se och de länkar som finns där.

Styrelsen

 

Jul 20

Vattnet i norra dricksvattenpumpen…

Provrapport 18236027 klar Märkning Pump 3-1

Nytt vattenprov har tagits,  även denna gång enligt konstens alla regler, från norra pumpen. Vi har nu fått resultatet, och tyvärr är vattnet fortfarande otjänligt p g a för höga halter bly. Det ska alltså inte användas!

Styrelsen  undersöker nu eventuella möjligheter att kunna åtgärda problemet, men går inte det att åtgärda så kommer vi dessvärre tvingas att plombera brunnen.

Mer info kommer när vi vet mer.

Styrelsen

Jul 19

Fakturor

Kassören hälsar att det beklagligtvis varit lite problem med utskick av årets fakturor beroende på trasslande server/bredband, och att det KAN tänkas att någon medlem fått två fakturor fast man bara har en tomt.  Betala i så fall bara den ena, det spelar ingen roll vilken av dem, och märk inbetalningen med tomtnummer.

Styrelsen

Jul 14

Lyckat holkbyggeri och loppis!

Idag har hela 31 nya fågelholkar byggts här på Alholmen. Det har spikats med frenesi och stor glädje, och holkbyggare i alla åldrar deltog. Alla glada, både holkbyggare och de fåglar som nu får fina nya hem!

Även loppis var som vanligt trevligt och lockade mycket folk. Prylar som spelat ut sin roll hos någon Alholmare fyndades av någon annan – precis som det ska vara på loppis!

Styrelsen

Jul 14

Förberett för holkbygge idag 14 juli!

Förberedelserna för fågelholksbygget idag 14 juli är nu klara, ta med hammare och spik, eller skruvdragare och skruv, och kom till fotbollsplanen kl. 11.00.  Små och stora byggare välkomna!

Och kl. 14.00 är det loppis i festkommitténs regi, kom och sälj och köp!

Styrelsen